O nas

O nas

LOGUŚ Gabinet logopedyczno-terapeutyczny działający na terenie miasta Lubartów powstał w odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie w zakresie udzielania szeroko rozumianej pomocy logopedycznej i terapeutycznej.

 W naszym gabinecie prowadzone są zajęcia z zakresu profilaktyki i diagnozy terapii logopedycznej i pedagogicznej. Każde zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Współpracujący ze mną zespół specjalistów:

Logopeda

– Pedagog i terapeuta specjalny

– Specjalista diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej

– Specjalista edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem, zespołem Aspergera 

  i  trudnościami w uczeniu się

Terapeuta integracji sensorycznej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

– Instruktor rytmiki

– Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Diagnoza wstępna
Facebook image