O nas

LOGUŚ Gabinet logopedyczno-terapeutyczny działający na terenie miasta Lubartów powstał w odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie w zakresie udzielania szeroko rozumianej pomocy logopedycznej i terapeutycznej.

 W naszym gabinecie prowadzone są zajęcia z zakresu profilaktyki i diagnozy terapii logopedycznej i pedagogicznej. Każde zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Współpracujący ze mną zespół specjalistów:

Logopeda

– Pedagog i terapeuta specjalny

– Specjalista diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej

– Specjalista edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem, zespołem Aspergera 

  i  trudnościami w uczeniu się

Terapeuta integracji sensorycznej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

– Instruktor rytmiki

– Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Terapia pedagogiczna

"Język jest nie tylko źródłem poznania, ale podstawowym wymiarem tożsamości kształtowania się więzi społecznych."

-- prof. Jagoda Cieszyńska --

Poradnia logopedyczno-terapeutyczna

Oferujemy usługi w zakresie

Diagnoza wstępna

Terapia zaburzeń trudności w czytaniu i pisaniu

Terapie dzieci z opiniami PPP

Diagnoza wstępna

Doskonalenie mowy już ukształtowanej

Terapia logopedyczna dzieci i dorosłych

Terapia zaburzeń trudności w czytaniu i pisaniu

Doskonalenie mowy już ukształtowanej

Terapia logopedyczna dzieci i dorosłych

Terapie indywidualne i grupowe

Konsultacja logopedyczna

Terapie dzieci z opiniami PPP

Masz pytania? Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zadzwoń

Facebook image